Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2007


Ημέρα εικοστή πρώτη -η νηστεία :


Η νηστεία είναι το όπλο κατά των παθών, η ασφαλής βακτηρία για τη στενή πύλη, το φόβητρο των δαιμόνων.

Η νηστεία είναι η θωράκιση και νου και σώματος από τις επιβουλές του διαβόλου.

Η νηστεία στερεώνει την πίστη και ταπεινώνει τις ορμές της σάρκας που αντιμάχονται την ψυχή.

Η νηστεία είναι άδολη, ανυπόκριτη, ευγενής ,φιλότιμη, ελπιδοφόρα, απαστράπτουσα, ταπεινή.

Η νηστεία είναι δωρεά του Χριστού της Αγάπης προς τον άνθρωπο ...και μίλησε γι αυτήν και νήστευσε, για να μας δείξει τον δρόμο τον αληθινό.

Η νηστεία μας προσκαλεί στο λιτό δείπνο της…κι αυτό το δείπνο είναι απλό και φτωχικό…

Η νηστεία δεν καταπιέζει και οι νηστεύοντες είναι παιδιά της θέλησης και της πίστης.

Η νηστεία δεν είναι εχθρός του ανθρώπου, αλλά φίλος και αδελφός και καλός σύμβουλος…και τον ανεβάζει μέχρι τον ουρανό και φέρνει το άγγελμα της γνωριμίας με τον Θεό και προετοιμάζει για την επίσκεψή του.

Δεν υπάρχουν σχόλια: