Κυριακή, 6 Απριλίου 2008

Περί αγάπης,ελπίδος και πίστεως.

Γράφει ο Άγιος Ιωάννης της κλίμακος στον τριακοστό του λόγο :

…Πίστις, ελπίς ,αγάπη μείζων δε πάντων η «αγάπη» (Α΄Κορ. Ιγ΄13), διότι και ο Θεός αγάπη ονομἀζεται (Α΄Ιωάν. Δ΄16). Εγώ όμως την μία την βλέπω σαν ακτἰνα ,την άλλη σαν φως και την Τρίτη σαν ηλιακό δίσκο, και όλες μαζί σαν ένα φωτεινό απαύγασμα και μία και την αυτήν λαμπρότητα. Η μία, η πίστις, δύναται να επιτελέσει τα πάντα. Η άλλη, η ελπίς, περικυκλώνει με το έλεος του Θεού και δεν καταισχύνει τον ελπίζοντα. Και η Τρίτη, η αγάπη, δεν πέφτει ποτέ από το ύψος της ούτε σταματά από το τρέξιμό της ούτε επιτρέπει σ’αυτόν που επλήγωσε με τα βέλη της να ηρεμήσει από την «μακαρίαν μανίαν» που του επροξένησε.

2. Αυτός που θέλει να ομιλεί για την αγάπη είναι σαν να επιχειρεί να ομιλεί για τον ίδιο τον Θεόν. Η ανάπτυξις όμως ομιλίας περί Θεού είναι πράγμα επισφαλές και επικίνδυνο σε όσους δεν προσέχουν. Για την αγάπη γνωρίζουν να ομιλούν οι Άγγελοι, αλλά κι αυτοί ανάλογα με τον βαθμό της Θείας ελλάμψεώς τους. Αγάπη είναι ο Θεός, και όποιος προσπαθεί να δώσει ορισμό του Θεού ομοιάζει με τυφλό που μετρά στην άβυσσο τους κόκκους της άμμου..

3.Η αγάπη ,ως προς την ποιότητά της είναι ομοίωσις με τον Θεόν, όσο βέβαια είναι δυνατόν στους ανθρώπους. Ως προς δε την ενέργειά της, μέθη της ψυχής. Ως προς δε τις ιδιότητές της, πηγή πίστεως, άβυσσος μακροθυμίας, θάλασσα ταπεινώσεως.

4. Η αγάπη κυρίως είναι η απόρριψις κάθε εχθρικής και αντιθέτου σκέψεως, εφ’ όσον " η αγάπη ου λογίζεται το κακόν " ( Α΄Κορ.ιγ΄5). Η αγάπη είναι απάθεια και η υιοθεσία μόνο στην ονομασία διαφέρουν. Όπως ταυτίζεται η ενέργεια στο φως, στην φωτιά και στην φλόγα, έτσι να σκέπτεσαι ότι συμβαίνει και σ’ αυτές. Όσο ποσό, αγάπης λείπει. Τόσο ποσόν φόβου υπάρχει. Διότι όποιος έχει φόβο ή είναι γεμάτος από αγάπη ή είναι νεκρωμένος ψυχικά.

Aπό το βιβλίο "Κλίμαξ" Ιεράς Μονής Παρακλήτου -Ωρωπός Αττικής 2003.

Δεν υπάρχουν σχόλια: