Σάββατο, 5 Ιανουαρίου 2008

Αφιέρωμα : Ναρκωτικά…


Για τα παιδιά που χάνονται καθημερινά τόσο άδικα, δίνοντας την άνοιξη της ζωής τους σε ουσίες οδύνης…

Για τα παιδιά με τα ξεβαμμένα από την οδύνη του πάθους και τον πόνο μάτια …

Για τα παιδιά …τα παιδιά μας κι αδέλφια μας ,που πληρώνουν το λάθος, ίσως το λάθος της αναζήτησης τους…

Για τα παιδιά της μοναξιάς και της εγκατάλειψης,που αποζητούν ένα στήριγμα αγάπης…

Για τα παιδιά της δυστυχίας, που δεν πρέπει να τους στερήσουμε την ελπίδα για νέα αρχή…

Δεν υπάρχουν σχόλια: